Sølvgades Skole - hvem er vi?

Sølvgades Skole ligger i hjertet af København og er grundlagt i 1847. Vi er Danmarks ældst fungerende folkeskole med 43 ansatte og 480 elever fra 0. til 9. klasse.

For at ruste eleverne bedst muligt til fremtiden stimulerer vi deres nysgerrighed og åbenhed overfor omverdenen. I samspil med et højt fagligt niveau giver dette Sølvgades Skoles elever et særligt godt fundament at bygge videre på.

Vores skole emmer af nærvær og ånd. Vi er stolte af den, fordi den værner om værdier som ligeværd, demokrati, tillid og respekt. Vi elsker den for dens rummelighed, ærlighed, humor, og omsorg – på alle niveauer.
 
I vores pædagogiske udviklingsarbejde og i forlængelse af Folkeskolereformen har vi blandt andet fokus på følgende områder: Læringsmål, åben skole, bevægelse i undervisningen, understøttende undervisning og det stærke skole-hjem-samarbejde.

 • ikon
  Tille Pandurp den 09-07-2015
  Kære forældre til elever på Sølvgades Skole

  Renoveringen af Sølvgades Skole betyder, som vi allerede har fortalt, at alle eleverne fra 0-5 klasse i hovedbygningen skal genhuses. Det er nu endelig afgjort, at eleverne bliver genhuset på Bispebjerg Skole fra skolestart august 2015.

  Vi forstår, at de nye rammer for skoleåret 2015/2016 kan afføde en masse spørgsmål fra jer forældre. I er velkomne til at sende jeres spørgsmål til: mail@soelhhr.kk.dk. Henvendelserne bliver besvaret løbende.

  Transporten til og fra Bispebjerg Skole skal foregå i busser. Busserne kommer til at køre fra et opsamlingssted tæt på Sølvgades Skole. Detaljerne omkring bustransporten bliver beskrevet her på skolens intranet inden skolestart, så der ikke er tvivl om, hvordan det praktisk kommer til at foregå.   

  Busserne kører kl. 8.15, hvor skoledagen normalt starter og vil være tilbage i byen på det tidspunkt, hvor skoledagen normalt slutter. Eleverne skal være afleveret og klar til afgang senest kl. 8.10.

  Flere forældre har spurgt til, hvordan undervisningen tilrettelægges, når en del af elevernes skoledag kommer til at gå med bustransport. Skolebestyrelsen har klart tilkendegivet over for Børne- og Ungdomsforvaltningen, at de ikke vil accepterer at bustransporten kommer til at påvirke undervisningstiden, det er også forvaltningens holdning.  

  Det er aftalt, at skolen skal sikre, at den faglige undervisning bliver gennemført på et niveau, som lever op til Sølvgades Skoles sædvanlige undervisningsstandard. Forvaltningen støtter skolen i den opgave både fagligt og økonomisk.

  Vi håber, at alle får en god sommer.

  Med venlig hilsen
   
  Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sølvgades Skole
   
   
 • 08-02-2016
  08:15-14:15
  Flexuge · 0.U · 0.V · 1U · 1V · 2U · 2V · 3U · 3V · 4U · 4V · 5U · 5V · 6U · 6V · 7U · 7V · 8U · 8V · 9U · 9V
  1
 • 09-02-2016
  08:15-14:15
  Flexuge · 0.U · 0.V · 1U · 1V · 2U · 2V · 3U · 3V · 4U · 4V · 5U · 5V · 6U · 6V · 7U · 7V · 8U · 8V · 9U · 9V
  1
 • 09-02-2016
  14:30-18:20
  SkoleHjem Februar 2016 · 6V
  1

*******************************************************************************************************